ZAKEN

 

 

Momenteel hebben we nog één onderneming.

Die heet de Weijs Advies* Groningen, waarin onder anderen Janny de Weijs – Krol zich bezig
houdt met freelance journalistiek voor verschillende kranten. Ze heeft zitting in een aantal
besturen, waaronder financiële instellingen. Ze zette zich verder in voor D66.

Rolf de Weijs houdt zich binnen de Weijs Advies* Groningen bezig met publiciteit, management, juridische, fiscale, economische en commerciële vraagstukken.

Het meest bijzondere thema voor ons is momenteel dat niemand buiten Noordoost Groningen zich serieus bezig houdt met de broodnodige wijziging van de Mijnbouwwet.

De situatie is daarvoor immers helaas ernstig genoeg, want
- de NAM zit muurvast in het zadel.

Dit alles is, helaas volstrekt onbedoeld natuurlijk, precies hetgeen dat in de Mijnbouwwet staat en die moet daarom gewijzigd worden, omdat de gevolgen onaanvaardbaar zijn, want
- mensen voelen zich heel terecht onveilig;
- inwoners zitten financieel gevangen in hun eigen onverkoopbare woningen;
- de succesvolle chemische industrie loopt onaanvaardbare risico's op het gebied van veiligheid en werkgelegenheid;
- de waterschappen en dus de inwoners draaien in belangrijke mate op voor de kosten om toegerust te zijn voor aardbevingen;
- cultuurgoederen zijn voor meer dan de helft ernstig aangetast.

Het is bovendien slechts een kwestie van tijd, voordat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg onze inwoners in het gelijk zal stellen. De Nederlandse Rechters moeten de Mijnbouwwet toepassen en dat leidt helaas in de huidige vorm tot onaanvaardbare uitkomsten, waarna het Europese Hof zal moeten vaststellen dat de Noordoost Groningers wel geholpen moeten worden, want er zijn immers drie grondrechten geschonden, nl.
- de overheidsdienaren hebben de veiligheid niet gegarandeerd;
- de staat heeft weloverwogen de waarde van de eigendommen van particulieren verkwanseld;
- de schadebehandeling is bewust in handen van de veroorzaker, de NAM, gelaten, ook toen het uit de hand liep;
- de huidige pogingen tot schadeafhandeling en versterking leidden tot tijdwinst voor de Staat en niet tot passende oplossingen voor Groningen.
Als het dan zo is, dat over enkele jaren het Europese Hof in Straatsburg de systeemfouten in de Mijnbouwwet opheft, waarom dan nu niet gewoon in de Tweede Kamer één motie aannemen om de betreffende ministers op te dragen de Mijnbouwwet zo te wijzigen dat de grondrechten van de burgers in Noordoost Groningen wel worden gerespecteerd en ze gewoon toegang hebben tot de Rechter. Momenteel hebben we onze hoop gevestigd op de aardbevingskamer bij de rechtbank te Groningen, omdat die aardbevingskamer met een eigen aanpak snelheid en effectiviteit kan ontwikkelen, nodig en nuttig voor het rechtsverkeer.

Tenslotte is onze verwachting dat een sterke VVD weer zal leiden tot verzwakking van Groningen met mensen zoals René Leegte, André Bosman, Henk Kamp en Eric Wiebes als woordvoerders of bewindspersonen.