(MANAGEMENT) LITERATUUR

Ben in 1995 na een zeilvakantie een bundel Essays gaan schrijven:
Rolf de Weijs – FOSSIELVORMING BIJ LEVEN en andere aspecten van commercieel
management, een boek zonder voetnoten, maar met plaatjes, Scriptum Management,
geïllustreerd door Nicoline Smit.

(U kunt overigens nog een beperkt aantal van dit boek bestellen door overmaking van € 25 per
stuk op rekening NL 37 RABO 0482 441208 onder vermelding van ‘Fossiel’. We sturen u dan het
exemplaar zonder verdere kosten toe, zodra u ons een verzendadres in Nederland opgeeft via
rolf@rolfdeweijs.nl)

Op de achterflap van dit boek staat:
Dit is een boek over commercieel management. Vanouds een vak voor natuurtalenten, maar steeds meer academici en Hbo’ers, die in de laatste fase van hun studie of daarna als econoom jurist, psycholoog of zelfs als technicus nu eindelijk eens een vak kiezen, komen met het management van de commercie in aanraking. Tevens is het boek geschikt voor iedereen, die door promotie, reorganisatie of anderszins plotseling verantwoordelijkheden op het gebied van de commercie krijgt. Dat is vaak even wennen. Dit boek is een inleiding in de cultuur van het vak. Het behandelt de ins en outs van Commerciële Hoofdstukken.De vierentwintig essays gaan onder meer over fossielvorming bij leven (verstarring, waar dynamiek gevraagd wordt), productbescherming (waarmee een betere ombrengst te krijgen is), de omgang met commerçanten (vermoeiend en boeiend), kleuren van geld (waarbij niet altijd zwart-wit gedacht moet worden), crisismanagement (altijd na managementcrisis), product- of accountmanagement (het leuke van chaos), co-makership (een achterhaalde mode), externe deskundigen (goeroes, die mee-eten), commerciële contracten (er zijn ook wel goede) en headhunters (die vaak premie jagen).

Na gymnasium en rechten aan RU Groningen met handelsrecht, Anglo-Amerikaans recht, internationaal privaatrecht, vervulde Rolf de Weijs diverse management functies in de commercie en was directeur van een aantal internationale handelsmaatschappijen. Hij is voorzitter van enkele stichtingen en bekleedt commissariaten.

Na veel lovende kritieken schreef ik voor een handvol uitgevers leerstof, tijdschriftartikelen en columns over commercie, riskmanagement, sales, business,  politiewerk en vastgoed. Onlangs bepleitte ik in het NJB de instelling van een Constitutioneel Hof, hetgeen door de Commissie Remkes nu ook naderbij komt.

----------------------------------------


Soms schrijf ik wel eens een gedicht, vooral over onderwerpen, waar anderen niet over schrijven, zoals onderstaande sonnetten over een blonde zonnesteek en de toekomst.

BLONDE ZONNESTEEK

OPEENS EN ZOMAAR
ANDER GEVOEL, MINDER BELEVING
WIST NIET DAT DENKEN OOK TRAAG GAAT
WEET NIET WAT WEL KAN

MOET ACHTER TE KOMEN ZIJN
VOORAL HOE EN WAT OF WAAR
ONTDEK EEN HALFWAARDETIJD
MAAK ZO ZIJN AFGANG MEE

MAAR TOCH NIET ZIJN EINDE
STERFT HIJ MET MIJ
HOOP IK DAT TE WETEN
WANT DAN WEET IK ALLES

GELUK IS DOOR TE LEVEN
IN KRITISCHE MASSA

 

 

TOEKOMST


ONGEZEGLIJK LIEF BEEST
KOMT NOOIT NAAR MIJ TOE
WIL IK ER HEEN, WIJKT DIE
ALS KUS VAN TANTALUS
ZONDER RICHTING

WEER EEN STAP
ANDERS DAN MIJN EERSTE
IN NABIJHEID VAN STRIJD
ZONDER HET VERRE VAN VERSCHIET
EN NOOIT TERECHT OF SLECHT

DUS MAAR ZELF DOEN
DANK, GEEN VOORBEELD
OF SPIEGELBEELD EN LICHT
ZWICHT VOOR EIGEN OVERWICHT

 

DE ONSCHULDIGE SCHROEFDOP


DE SCHROEFDOP IS ONSCHULDIG
ONDANKS AL HET GEDRAAI.
ZIJN SCHLECHTE SMAAK DAN ?
NOOIT BEWEZEN.
HET ZIJN WEL ALTIJD DEZELFDEN
DIE 'T VERKEERDE FLESJE OPENTREKKEN.