LIBERALE POLITIEK

  STELLING
Zolang schadeafhandeling plus versterking nog niet voortvarend,
ruimhartig, onafhankelijk en rechtvaardig zijn afgerond, behoort
er een uitkoopregeling (WOZ+30%) en een OZB vrijstelling te bestaan.

 

 Tientallen jaren ben ik lid van de Volkspartij en stem daar ook meestal op. Voor die VVD deed ik veel politiek werk voor en achter de schermen.
Tot voorjaar 2010 was ik voorzitter van een 2-mansfractie in de Winsumse gemeenteraad. Momenteel ben ik buitengewoon lid van onze Bestuurders Vereniging.
Drie politieke motto's draag ik uit, namelijk 'Voor het sociaal liberalisme en voor Europa', 'Randland in plaats van Randstad', en 'Middagh - Humsterland in één Gemeente'.


                      ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

             
                                                  V O O R  DE  V V D   EN  VOOR  EUROPA

                     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


De redenen, waarom ik voor de VVD en voor Europa ben, zijn eenvoudig, want
- de VVD is een liberale partij, die altijd verantwoordelijkheid draagt in bestuur of oppositie;
- Europese samenwerking heeft vrede en ongekende welvaart gebracht;
- Europa is enige continent, waar zoveel voedsel wordt geproduceerd dat er geen honger geleden hoeft te worden.                         ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                                                                 RANDLAND IN PLAATS VAN RANDSTAD

                          ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


We hebben in veel opzichten zo ongeveer het mooiste land van de wereld, maar
- het Noorden wordt wat stiefmoederlijk bedeeld, want we lijken vooral goed te zijn voor aardgaslevering, CO2-opslag, zoutwinning en windparken;
- het Oosten lijkt in randstedelijke ogen meer op een recreatief wingewest dan op een serieus landsdeel;
- het Zuiden lijkt in dezelfde optiek toch gewoon ergens onder de rivieren te liggen en het ligt daar wel goed.
De oplossing voor deze onevenwichtige ongelijkheid is overigens eenvoudig, namelijk een kleine wijziging in onze Grondwet, waardoor elke Provincie een gelijk aantal Eerste Kamerleden kiest, bijvoorbeeld vijf.
Als dat wordt bereikt, hebben Noorden, Zuiden en Oosten een zwaardere stem en gaan we ook op korte termijn beter spreiden, zoals:
- meer luchtvracht ook via Eelde in plaats van te veel via Schiphol;
- zeevracht veel meer via Groningen Seaports in plaats van vrijwel alleen via Rotterdam;
- spoorlijnontwikkeling Antwerpen-Groningen-Hamburg-Kopenhagen in plaats van overwegend Rotterdam-Roer;
- een volwaardig ontwikkelde Twenteroute;
- werkgelegenheid gespreid ten gunste van Brabanders, Limburgers, Zeeuwen, Groningeners, Drenten en Friezen.
Kortom, als onze Eerste Kamer, net als de Senaat in de USA, door een gelijk aantal leden per Staat/Provincie is samengesteld, zijn we op middellange termijn vanzelf af van files, bevolkingsdruk in het Westen en krimp in het Randland. Dit bovenstaande heb ik al eens aan onze premier gezegd en desgevraagd geschreven. Het vereist politieke heldenmoed om in Nederland een staatshervorming door te voeren, maar ook op dat gebied wordt voortgang gesignaleerd. De Commisie Remkes pleit voor een Constitutioneel Hof, dat wet- en regelgeving aan de Grondwet toetst. De Eerste Kamer kan zich dan ten volle aan Nationale Volksvertegenwoordigende taken wijden.


                      /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                            MIDDAGH - HUMSTERLAND IN EEN NIEUWE GEMEENTE

                     //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Onze Provincie kende tot voor kort nog relatief veel Gemeenten, waarvan één heel dominant is, namelijk de Stad Groningen. Steeds meer stemmen gaan op om het aantal te beperken tot enkele grotere regio's, zodat dan het beeld wordt
- Westerkwartier;
- Hogeland;
- Eemsdelta;
- Oldambt;
- Midden Groningen;
- Veenkoloniën;
- Westerwolde;
- Stad Groningen.
Een logische volgende stap is één Noordlijk Landsdeel.